Indeks Kitab

 Kitab - Al-Isro' wal Mi'roj

Dalam setiap setahun sekali umat Islam di Indonesia dan  memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW pada setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriyah. Isra’ Mi’raj suatu peristiwa penting dan mulia dalam Islam. Pada malam Isra’ Mi’raj,  Nabi Muhammad SAW melakukan Isra’ yakni perjalanan bersama Malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsha di Palestina. Dari Masjidil Aqsha Nabi Muhammad bersama Malaikat Jibril Mi’raj naik ke langit menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanawata’ala Tuhan bagi semesta alam. Dalam peristiwa Mi’raj, Nabi Muhammad SAW., menerima wahyu dari Allah untuk menjalankan kewajiban Shalat lima waktu. Peristiwa Isra’ Mi’raj merupakan bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW.

Peringatan Isra’ Mi’raj tentunya bertujuan syiar dan dakwah agama Islam. Disamping itu juga mengingatkan kembali kepada sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra’ Mi’raj yang penuh dengan hikmah, dan tentunya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kewajiban Shalat lima waktu. Peringatan Isra’ Mi’raj juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan Rasulnya, serta memperkuat ukhuwah sesama kaum muslim.

Terimakasih telah membaca   Kitab - Al-Isro' wal Mi'roj  , di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin ya rabbal 'aalamiin

IDENTITAS KITAB

             
               

 

JUDUL                  

:

 Kitab - Al-Isro' wal Mi'roj  (PDF)

 

PENULIS              

:

Dr. Abdul Halim Mahmud

 

 

PENERJEMAH   

:

       

 

PENERBIT           

:

-----------

   

 

TAHUN                

:

-----------

       

 

Tebal                  

:

128  halaman (PDF)

       

 

               

 

Lihat Kitab

 Kitab Majlisus Saniyyah

MAJLISUS SANIYYAH Kitab karangan Imam Ahmad bin Syaikh Hijazi Al Fasyani.
Sebagaimana kitab matannya, Kitab Majalisus Saniyyah karya Imam Ahmad bin Syaikh Al-Fasyani, seorang Ulama besar yang hidup di abad ke-9 Hijriyah ini adalah syarah (penjelasan) dari kitab Arba’in milik Imam Nawawi.

Kitab Arba’in yang berarti 40 (meskipun sebenarnya ada 42 Hadits dalam kitab ini) merupakan kumpulan Hadits Nabi Shollallahu ‘Alaihi Wasallam yang membahas seluruh aspek agama, baik dari segi akidah, hukum, mua’amalah maupun akhlak. Naskah kitab disusun dalam bentuk narasi dan ditulis dengan gaya bahasa yang simple dan mudah dipahami.
Kitab ini sangat cocok bagi para santri dan pelajar khususnya bagi yang sudah menyelesaikan kajian kitab Arbain Nawawi.
Semoga Bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab: Majlisus Saniyah (PDF)
Tebal: 120 halaman (PDF)

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

 Kitab Syarah Qothrun Nada wa  Ballaus Shoda

Karya Abu Muhammad ‘Abdullah Jamaluddin bin Yusuf bin Ahmad bin Abdillah bin Hisyam Al-Anshori Al-Mishri dilahirkan di Kota Kairo Bulan Dzul Qo’dah Tahun 708 H/1309 M. Beliau mulazamah kepada Asy-Syihab ‘Abdul Lathif bin Al-Marhal, membaca Al-Qur’an kepada Ibnus Sarraaj, mendengan Diwan Zuhair Bin Abi As-Salam Al-Muzani kepada Abu Hayyan, beliau menghadiri pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh At-Taj At-Tibrizi, membaca kepada At-Taj Al-Fakihani Syarh Al-Isyaroh miliknya kecuali lembaran-lembaran akhir, meriwayatkan Syathibiyyah dari Ibnu Jama’ah, dalam fiqh awalnya beliau bermadhad Syafi’I kemudian pindah bermadzhab Hanbali sehingga beliau hafal Mukhtashor Al-Kharqi.

Kitab Syarh Qothrun Nada wa Ballus Shoda merupakan Syarah (penjelasan) untuk matan Qothrun Nada wa Ballus Shoda yang berisi pembahasan-pembahasan seputar qowa’id nahwiyyah (tata bahasa Arab).  Keduanya, baik Syarah maupun matan adalah karya dari penulis yang sama yaitu Ibnu Hisyam Al-Anshori. Dalam matan Qothrun Nada penulis membahas tata bahasa arab level lanjutan secara ringkas namun menyeluruh. Penulis memulai bahasannya dengan pembahsan unsur terkecil dalam bahasa yaitu kata, lalu beranjak membahas kalimat, kemudian berpindah membahas I’rob dan Bina yang dimana inilah inti dari pelajaran tata bahasa, kemudian penulis mengakhiri pembahasannya dengan pembahasan Waqof. Namun tentu saja  karena yang disebut matan itu sangatlah ringkas sehingga kalimat-kalimatnya lebih sulit dipahami, maka untuk memhaminya membutuhkan penjelasan, oleh karna itu penulis membuat Syarah (penjelasan) bagi matan Qothrun Nada. Dalam syarahnya, penulis memperjelas bahasan-bahasan yang beliau sampaikan di matan, semisal memberi contoh, menjelaskan contoh, menyebutkan syahid (dalil bahasa) dari Al-Qur’an dan perkataan-perkataan orang Arab.

Terimakasih telah membaca  Kitab Syarah Qothrun Nada wa  Ballaus Shoda ,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua.
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

IDENTITAS KITAB

             
               

 

JUDUL                  

:

 Kitab Syarah Qothrun Nada wa  Ballaus Shoda (PDF)

 

PENULIS              

:

Abu Muhammad ‘Abdullah Jamaluddin bin Yusuf bin Ahmad bin Abdillah bin Hisyam Al Anshori

 

 

PENERJEMAH   

:

-----------

     

 

PENERBIT           

:

Dar Ath-Thoai’

   

 

TAHUN                

:

1430 H / 2009 M

       

 

Tebal                  

:

424  halaman (PDF)

       

 

               

 

                         

 

Lihat Kitab

 Terjemah Kitab Qurrotul Ain Bi Muhimmatiddin

Karya Al-‘Allamah Syaikh Zaynuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zaynuddin Al-Malibari Al-Fannani (987H), murid  Al-Imam Syihabuddin Abu Al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami (909-973H),

Salah satu kitab fiqh yang sangat populer di kalangan santri Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Layaknya kitab-kitab fiqh yang lain, fiqh ibadah menjadi prioritas utama, seperti thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian dilanjutkan dengan fiqh nuanalat, yaitu jual beli, faraidh, nikah, jinayah, hudud, jihad, makanan, dan lain-lain. Penggunaan metode yang sistematis  dalam menjelaskan setiap kata dan kalimat, membuat pemaparan kitab ini sangat menarik untuk dibaca, dikaji, dan dipahami.

Kitab  ini merupakan ringkasan  kitab Manhaj al-Thullab karya Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariyya al-Anshari (823-926H), untuk memudahkan para pelajar menghafalnya. Syaikh Zainuddin al-Malibari kemudian menyusun sebuah karya lain sebagai huraian (syarah) melalui karyanya yang berjudul Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-'Ain. Selain huraian (syarah) oleh penyusunnya, kitab ini juga telah disyarah oleh al-‘Allamah Muhammad Nawawi al-Banteni (1230H/1813M) dengan karyanya yang berjudul Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in Syarh Qurrah al-‘Ain.

Terimakasih telah membaca  Terjemah Kitab Qurrotul Ain Bi Muhimmatiddin , di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin ya rabbal 'aalamiin

IDENTITAS KITAB

             
               

 

JUDUL                  

:

 Terjemah Kitab Qurrotul Ain Bi Muhimmatiddin (PDF)

 

PENULIS              

:

Al-‘Allamah Syaikh Zaynuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zaynuddin Al-Malibari Al-Fannani

 

 

PENERJEMAH   

:

H.A. Djauhari Aris Bangkalan

     

 

PENERBIT           

:

------------

   

 

TAHUN                

:

----- M /------ H

       

 

Tebal                  

:

117  halaman (PDF)

       

 

               

 

                         

 

Lihat Kitab

Buku - Al-Ulama’ Al-Uzzab Alladzina Atsarul Ilmi Alaz Zawaj ( Para Ulama Jomblo )

(Kisah Cendekiawan Muslim yang Memilih Membujang)
Telah menjadi mafhum bahwa menikah adalah sunnah Nabi yang sangat dianjurkan dan diutamakan. Bahkan salah satu hadits secara tegas menyatakan bahwa; “an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni” (nikah itu sunnahku, barang siapa tidak suka sunnahku, maka tidak termasuk kelompokku). Pertanyaan awam tentang fenomena ini mungkin saja adalah: “apakah para Ulama besar itu berani tidak mengikuti sunnah Nabi?” Tentu saja kita tidak akan berani secara gegabah menjawab pertanyaan di atas dengan jawaban “ya”, karena di jajaran ini kita menemui mereka yang tidak diragukan lagi kealiman dan kesalehannya, seperti Ibnu Jarir At-tabari, Imam Nawawi al-Dimasyqi, Ibnu Taimiyah, Syaikh Zamakhsyari, dan beberapa ulama besar lain yang secara begitu detil diuraikan dalam buku ini.

Namun, alih-alih menganggap mereka sebagai mengabaikan amanat nabi untuk menikah, mereka justru sebagai manusia-manusia mulia yang mengorbankan kenyamanan hidup berkeluarga demi ilmu dan kemanfaatannya untuk umat. Di mata kita mereka adalah orang-orang yang berjuang dan berkorban demi ilmu, umat dan kemaslahatan, bukan orang-orang yang abai dan enggan.

Penerbit  : Kalam
Penulis     : Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah
Kertas      : Bookpaper/ Soft cover
Tebal       : 200 hlm
Ukuran   : 14 x 21 cm

Harga : Rp. 69.000

Pesan via WA: 0819-3704-6356
Atau klik : http://bit.ly/Salafsoleh

Lihat Kitab

Buku - Asal - Usul Ungkapan Gus Dur ( Gitu Aja Kok Repot! )

Ungkapan itu berasal dari Yassir wa la tu’assir yang artinya permudahkanlah dan jangan dipersulit.
Bagi Gus Dur, humor tidak hanya dimaknai sebagai produk estetik untuk berkomunikasi. Humor juga dianggap sebagai strategi diplomasi, hal ini terungkap dari perjalanan politik Gus Dur ketika menjabat sebagai presiden. Ketika melawat ke negara-negara Timur Tengah, Eropa maupun ke Amerika, Gus Dur selalu membawa bahan lelucon sebagai kata pembuka dalam komunikasi antar presiden. Cara ini terbukti ampuh untuk mendekatkan hubungan personal maupun kenegaraan. Di dalam jagad humor, Gus Dur juga dikenal sebagai maestro yang mampu merespon dan memproduksi lelucon cerdas. Gus Dur menyampaikan bahwa, humor merupakan senjata ampuh untuk memelihara kewarasan orientasi hidup sebuah masyarakat, dengan itu warga masyarakat dapat menjaga jarak dari keadaan yang dinilai tidak benar. Salah satu diantaranya sikap penuh pretensi, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.

Penerbit  : Mu'jizat
Penulis   : Abu An'im
Kertas     : HVS/ Soft Cover
Ukuran    : 16 x 10,5 cm (saku)
Tebal       : 88 Hlm


Harga : Rp. 10.000

Pesan via WA: 0819-3704-6356
Atau klik : http://bit.ly/Salafsoleh

Lihat Kitab

Buku - Benarkah Tahlilan Dan Kenduri Haram

Saat penulis mengisi acara daurah pemantapan Ahlussunnah Wal Jamaah di salah satu pondok pesantren, salah seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada penulis tentang hukum keselamatan kematian, tahlilan dan yasinan yang mengakar di nusantara sejak ratusan tahun yang silam. Penanya juga menyodorkan selebaran MANHAJ SALAF, setebal 14 halaman, dengan artikel utama berjudul Imam Syafi'i mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan Dan Selamatan.

Selebaran tersebut telah tersebar di beberapa daerah dan membikin resah, sementara isinya penuh dengan pemutarbalikan fakta, pemalsuan dan distorsi terhadap pernyataan para ulama Mazhab Syafi'i.
Berangkat dari situ, muncul lah buku ini sebagai bantahan ilmiah terhadap selebaran manhaj salaf tersebut dengan harapan risalah kecil ini, mampu menenangkan kaum muslimin nusantara yang mencintai ajaran Islam yang murni, sejak generasi kaum Salaf dari kalangan sahabat, tabiin dan generasi penerusnya Ahlussunnah Wal Jama'ah. Aamiin
 

Penulis    : KH. Muhamamd Idrus Ramli
Penerbit   : Khalista
Kertas     : CD / Soft Cover
Ukuran    : 12 x 18 cm
Tebal       : vi + 82 Hlm.

Harga : Rp. 15.000

 

Pesan via WA: 0819-3704-6356
Atau klik : http://bit.ly/Salafsoleh

Lihat Kitab

Buku - Fenomena Menjelang Dan Pasca Ajal

Penulis   : H.M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I
Penerbit : Mafa Surabaya
Ukuran   : 14,5 x 20,5 cm
Tebal       : 96 Hlm.
Kertas      : HVS/ Soft Cover

Harga : Rp. 25.000

Pesan via WA: 0819-3704-6356
Atau klik : http://bit.ly/Salafsoleh

 

Menjenguk Orang Sakit

▪️Perintah Menjenguk
▪️Keutamaan Menjenguk
▪️Etika Menjenguk
▪️Tata Cara Menjenguk
▪️Keutamaan Orang Sakit
▪️Yg Harus Dilakukan Orang Sakit

Kematian

▪️Merawat Orang Sekarat
▪️Yg Dilakukan Pasca Ajal
▪️Ta'ziyah

Merawat Jenazah

▪️Jenazah Muslim
▪️Jenazah Bayi Prematur
▪️Jenazah Kafir
▪️Kriteria Mati Syahid

Memandikan Jenazah

▪️Alat Memandikan
▪️Kriteria Orang yg Memandikan
▪️Tempat Memandikan
▪️Etika Memandikan
▪️Tata Cara Memandikan

Mengafani Jenazah

▪️Batas Minimal
▪️Kesempurnaan
▪️Cara Ptaktis

Shalat Jenazah

▪️Syarat Sah
▪️Rukun
▪️Kesunnahan
▪️Shalat Ghaib
▪️Kriteria Imam
▪️Teknis Pelaksanaan

Pemberangkatan Jenazah

▪️Pelepasan Jenazah
▪️Mengusung Jenazah
▪️Mengantar Jenazah
▪️Etika Pengiring Jenazah

Pemakaman Jenazah

▪️Persiapan
▪️Prosesi
▪️Talqin

Dalil Talqin

Dasar Selamatan 7 hari, 40 hari & Haul

Lihat Kitab

Buku - Habib Umar Bin Hafidz Bercerita (Kumpulan cerita inspiratif yang dikutip dari ceramah-ceramah al-Habib Umar bin Hafidz)

Dahulu, Al Habib Muhammad Bin Hadi Assegaf dalam mendidik murid-muridnya, Beliau juga banyak memberikan nasihat-nasihat yang dikemas dalam bentuk kisah-kisah yang menarik, dengan syarat asalkan kisah tersebut mengandung hikmah. Kisah dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi para pendengarnya. Betapa banyak kisah dalam Al-Qur'an menunjukkan pentingnya metode berkisah dalam berdakwah.

Dalam buku ini terdapat sekian banyak kisah dan hikmah yang memuat nasehat dan petunjuk. Kisah di dalam buku ini disampaikan oleh seorang da'i yang telah malang-melintang dalam dunia dakwah, yaitu al-Habib Umar Bin Hafidz. Tentunya kisah ini dapat menjadi obat untuk hati kita semua, serta menjadi solusi atas berbagai problematika yang sedang dihadapi umat zaman ini. Buku ini insya Allah menjadi salah satu penguat jiwa dalam menjalani bahtera kehidupan yang penuh warna

Karya        : HABIB UMAR BIN HAFIDZ
Penerbit  : Kota Ilmu
Kertas      : Bookpaper/ Soft Cover
Ukuran    : 14,5 x 21 cm
Tebal       : 210 Hlm.
Berat       : 200 Gram

Harga : Rp. 48.000

 

Pesan via WA 0819-3704-6356
Atau klik : http://bit.ly/Salafsoleh

Lihat Kitab

Buku - Haid Bagi Pemula (Mudah Diajarkan pada Pelajar Usia SLTP-SLTA)

Haid adalah darah normal yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari menurut hitungan Qomariah dan bukan sebab melahirkan.
Hukum mempelajari haid adalah wajib (fardhu ain) bagi setiap wanita yang sudah baligh.

Buku ini memberikan penjelasan tentang dengan beberapa rumus haid dan bait lagu untuk memudahkan seseorang mempelajarinya.

 

Penyusun   : Hb. Muhammad Yusuf al-Kaf
Penerbit      : Pustaka Hasanain
Kertas         : HVS/ Soft Cover
Ukuran        :
Tebal           : 34 Hlm.

Harga : Rp. 10.000

 

Pesan via WA: 0819-3704-6356
Atau klik : http://bit.ly/Salafsoleh

Lihat Kitab