Riwayat Imam al-Muzani

 
Riwayat Imam al-Muzani

Imam Al-Muzani itu, dia yang membela madzhab Syafi’i. Nama lengkap beliau adalahAbu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani adalah seorang sarjana yang rajin, giat, dan luas dalam pandangannya.

Adapun guru Imam Al-Muzani diantaranya adalah Syaf’i, Nu’aim bin Hammad dan lainnya. Sedangkan murid Imam Al-Muzani adalah Ibnu Khuzaimah, athThawawi, Zakariya asSaji, Ibnu Hawsa’, Ibnu Abi Hatim, dan lainnya. Imam Al-Muzani adalah orang yang sangat alim, pandai berdebat dan berargumentasi

Imam Syafi’i sendiri pernah berkomentar tentangnya, Seandainya Al-Muzani terlibat perdebatan dengan setan, pasti ia akan mengalahkannya.  Ia juga termasuk orang yang Zahid, Wara’, Qana’ah, dan giat berdakwah. Apabila tertinggal shalat berjamaah, maka ia menyempurnakan salatnya dengan shalat sunnah 25 rakaat. Imam Al-Muzani sering memandikan jenazah sebagai media berintrospeksi diri dan menguatkan ibadah.

Beliau juga pernah berkata, "Saya memandikan jenazah agar hatiku menjadi lentur. Kemudian dari perkataan imam al Muzani tersebut Abu Ishaq asy Syairazi mengomentarinya, "Al Muzani adalah orang yang Zuhud, alim, mujtahid, ahli debat, orator ulung yang pandai merangkai kata dengan makna yang sangat dalam. Al Muzani juga telah menuliskan banyak peninggalan intelektual yang tidak ternilai harganya, salah satu karya beliau yang terkenal yaitu kitab AlMukhtasar lil Muzani.(alam kitabnya Al Muzani menyatakan dalam pembukaan pada Mukhtasar Al!Muzani, adapun perkataan beliau adalah: Aku ringkaskan dalam kitab ini )suatu pengetahuan yang berasal dari ilmu Muhammad bin Idris AsSyafi’i rahimahmullah dan dari makna ucapan-ucapannya.

Al-Muzani hidup sederhana dan berumur panjang, ia meninggal pada usia 89 tahun pada 24 Ramadhan 264 H. Ia dikuburkan di dekat makam Imam Syafi'i.

 

Sumber: Dari Berbagai Sumber

 

Info lengkap tentang biografi ulama, silakan buka di https://wiki.laduni.id/Main_Page